PEVISA

Australiankarjakoirien PEVISA-määräykset

PEVISA = perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Saadaksesi rekisteröityä australiankarjakoirasi pennut, on molempien vanhempien täytettävä PEVISA-määräykset.

1.1.2017 alkaen uusi PEVISA

Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätös 13.12.2016 (10/2016)

Australiankarjakoirille on hyväksytty seuraava rotukohtainen PEVISA-ohjelma 1.1.2017 alkaen:

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

Ohjelma on voimassa 1.1.2017-31.12.2017 ja mikäli JTO hyväksytään vuoden 2017 aikana, PEVISA-ohjelman voimassaolo jatkuu sen mukaisesti JTO-kauden loppuun.

PEVISA-ohjelmaan lisätään 1.7.2017 alkaen seuraava ehto: Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen selän spondyloosilausunto ennen koiran toista (2.) pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto selän spondyloosista, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen.

Lisäksi suositellaan D-lonkkaisten koirien jättämistä pois jalostuksesta. Kennelliiton jalostusohje rajaa E-lonkkaiset koirat kokonaan pois jalostuskäytöstä.

***

Australiankarjakoiralla oli voimassa seuraava rotukohtainen PEVISA-ohjelma 31.12.2016 saakka:
Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D ja kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 12 kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ohjelma on voimassa rotujärjestön anomuksen mukaisesti 31.12.2013 saakka ja toimikunnan kokouksen 10/11 päätöksen mukaisesti sitä voidaan sen jälkeen rotujärjestön esityksestä jatkaa JTO:n voimassaolokauden loppuun.

Rotujärjestö Suomen Palveluskoiraliitto ry esittää kevätkokouksensa 27.4.2013 päätöksellä ohjelman jatkamista 31.12.2016 asti.
Rotua harrastava Suomen Australiankarjakoirat ry on hyväksynyt esityksen vuosikokouksessaan 17.3.2013.

Toimikunta hyväksyy, että australiankarjakoiran rotukohtaisen PEVISA-ohjelman voimassaoloa jatketaan 1.1.2014 – 31.12.2016.
Toimikunta toteaa, että rodussa kannattaisi jättää D-lonkkaiset pois jalostuksesta tai ainakin yhdistää terveen kanssa.