JALOSTUS

Pevisa
Jalostuksen tavoiteohjelma
Jalostustoimikunta
Perinnölliset sairaudet
Rotumääritelmä
Terveyslista (päivitetty 20.2.2024)
Jos koirasi on geenitestattu, laita tuloksista kopio cattleparks (at) gmail.com niin lisäämme tulokset taulukkoon.

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO)

on rotukohtainen tietopaketti, joka antaa tietoja mm. rodun luonneominaisuuksta ja terveystilanteesta. JTO pitää sisällään rodun jalostustavoitteet sekä tietoja esimerkiksi käytetyimmistä jalostuskoirista.

Australiankarjakoirien uusi JTO on hyväksytty SAKK ry:n vuosikokouksessa 6.3.2016 sekä Suomen Palveluskoiraliiton syyskokouksessa 19.11.2016 ja se on parhailaan Kennelliiton käsittelyssä. Yhdistyksemme tiedottaa asian edistymisestä heti, kun tiedotettavaa on.

Australiankarjakoirien PEVISA-määräykset

PEVISA = perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma. Jotta pentue voidaan rekisteröidä Kennelliiton ylläpitämään rekisteriin, on molempien vanhempien täytettävä PEVISA-määräykset.

1.1.2017 alkaen uusi PEVISA
Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan päätös 13.12.2016 (10/2016)

Australiankarjakoirille on hyväksytty seuraava rotukohtainen PEVISA-ohjelma 1.1.2017 alkaen (voimassa 31.12.2022 saakka):

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto sekä astutushetkellä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Rekisteröinnin raja-arvona on kyynärniveldysplasian aste 1. Silmätutkimuslausunto ei saa olla 24kk vanhempi. Perinnöllistä kaihia tai PRA:ta sairastavan koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä. Diagnoosi ”muu vähämerkityksellinen kaihi” ei kuitenkaan sulje koiraa jalostuksesta.

Ohjelma on voimassa 1.1.2017-31.12.2017 ja mikäli JTO hyväksytään vuoden 2017 aikana, PEVISA-ohjelman voimassaolo jatkuu sen mukaisesti JTO-kauden loppuun.

PEVISA-ohjelmaan lisätään 1.7.2017 alkaen seuraava ehto: Jalostukseen käytettävällä koiralla tulee olla virallinen selän spondyloosilausunto ennen koiran toista (2.) pentuetta. Mikäli koiralla on ennen ensimmäistä (1.) pentuetta virallinen lausunto selän spondyloosista, ei selkää tarvitse kuvata uudelleen.

Lisäksi suositellaan D-lonkkaisten koirien jättämistä pois jalostuksesta. Kennelliiton jalostusohje rajaa E-lonkkaiset koirat kokonaan pois jalostuskäytöstä.

Jalostustoimikunta

SAKK ry:n jalostustoimikunta toimii yhdistyksen hallituksen alaisena toimikuntana, ja vastaa yhteydenpidosta Palveluskoiraliiton jalostustoimikuntaan ja Kennelliiton jalostustieteelliseen toimikuntaan sekä Helsingin yliopiston Koirageenit -työryhmään. SAKK ry:n jalostustoimikunta raportoi toiminnastaan yhdistyksen hallitukselle. Jalostustoimikunta toimii yhteistyössä kasvattajien kanssa antaen neuvoja jalostukseen liittyviin kysymyksiin. Toimikunta kerää luonnetesti- ja MH-luonteenkuvaustulokset ja päivittää ne ylläpitämälleen listalle. Toimikunta kerää myös karjislehteä varten terveystulokset sekä ylläpitää australiankarjakoirien terveyslistaa.

Jalostustoimikunta valitaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä niistä henkilöistä, joita jäsenistö toimikuntaan ehdottaa. Toimikuntaan voidaan valita 3-5 henkilöä ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan joka kutsuu kokoukset koolle ja hoitaa myös toimikunnan sihteerin tehtävät.

Jalostustoimikunnan toimintaa ohjaa yhdistyksen vuosikokouksessa 6.3.2016 hyväksytty jalostustoimikunnan toimintaperiaate -ohje.

SAKK ryn:n jalostustoimikuntaan saa yhteyden sähköpostitse, jalostus.sakkry(at)gmail.com.

Terveyslista

Terveyslistalle kerätään tietoa australiankarjakoirien terveystutkimuksista, joiden tulokset eivät näy koiranet jalostustietojärjestelmässä. Listalla ovat koirat, jotka omistaja tai kasvattaja on sinne ilmoittanut. Listan voit avata sivun ylälaidassa olevasta linkistä. Tietoja terveyslistalle voit ilmoittaa Niina Kälvinmäelle, cattleparks(at)elisanet.fi.