Lonkka- ja kyynärniveldysplasia

Lonkkanivelen dysplasia, engl. hip dysplasia, HD Lonkkanivelen kasvuhäiriö, eli ns. lonkkavika, on koirien yleisin luuston ja nivelten kasvuhäiriö. Se voidaaan määritellä perinnölliseksi lonkkanivelen löysyydeksi. Löysyys johtaa reisiluun pään ja lonkkamaljan riittämättömään kontaktiin. Alueelle kohdistuu epänormaalin suuri paine, joka on sitä…
Lue lisää

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Terveys

Perinnölliset sairaudet: Spondyloosi

SPONDYLOOSI  eli spondylosis deformans Spondyloosi on selän rappeumasairaus jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä  ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein ikääntymisen myötä, mutta rappeumaa voidaan todeta jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu boksereilla tehdyillä tutkimuksilla perinnölliseksi sairaudeksi, joten sitä voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla….
Lue lisää

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Terveys

Perinnölliset sairaudet: NCL

NCL -sairaudet (neuronal ceroid lipofuscinosis) ovat kuolemaan johtavia geenimutaation aiheuttamia sairauksia, jossa hermosoluihin alkaa kertyä tiettyä kuona-ainetta. NCL-ryhmään kuuluvat sairaudet ovat kuolemaan johtavia ja periytyvät yleensä resessiivisesti. Niissä mutaatiosta johtuva geenivirhe aiheuttaa sen, että hermosoluihin alkaa kertyä tiettyä kuona-ainetta. Solut rappeutuvat…
Lue lisää

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Terveys

Perinnölliset sairaudet: Kuurous

Kuurous Australiankarjakoirilla esiintyy synnynnäistä kuuroutta, jonka vuoksi pennut testataan ennen niiden luovuttamista uudelle omistajalle (BAER-testaus). Kuurouden geneettinen tausta on epäselvä eikä sen kaikkia periytymismekanismeja tiedetä. Tiedetään, että on olemassa autosomaalista resessiivistä, – dominoivaa ja X-kromosomivälitteisesti periytyvää kuuroutta. Koirilla esiintyy myös…
Lue lisää

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Terveys

Perinnölliset sairaudet: Primääri linssiluksaatio

Primääri linssiluksaatio eli PLL PLL on perinnöllinen silmäsairaus jossa linssi siirtyy normaalilta paikaltaan etukammion sarveiskalvon taakse tai takakammion lasiaiseen. Linssiluksaatio aiheuttaa voimakasta kipua, värikalvon tulehdusta ja usein myös silmän paineen nousua (glaukooma). Linssiluksaatiota voidaan hoitaa leikkaamalla. Linssiluksaatio periytyy australiankarjakoirilla autosomaalisesti…
Lue lisää

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Terveys

Perinnölliset sairaudet: PRA silmäsairaudet

PRA = Progressive Retinal Atrophy PRA-silmäsairaudet ovat silmän verkkokalvoa rappeuttavia sairauksia jotka tuhoavat valoa aistivia soluja. PRA-sairauksia on monta eri tyyppiä ja niitä on todettu useilla eri roduilla. Yleisin periytymismekanismi sairauksilla on autosomaalinen resessiivinen. Oireiden ilmeneminen ja eteneminen vaihtelevat eri…
Lue lisää

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Terveys

Perinnölliset sairaudet: Epilepsia

Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka aiheuttaa toistuvia kohtauksia. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla erilaisia häiriöitä motoriikassa, hermoston toiminnassa, tajunnassa ja käytöksessä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuton tai tajuissaan. Mikäli koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus…
Lue lisää

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Terveys