Perinnölliset sairaudet: PRA silmäsairaudet

PRA = Progressive Retinal Atrophy

PRA-silmäsairaudet ovat silmän verkkokalvoa rappeuttavia sairauksia jotka tuhoavat valoa aistivia soluja. PRA-sairauksia on monta eri tyyppiä ja niitä on todettu useilla eri roduilla. Yleisin periytymismekanismi sairauksilla on autosomaalinen resessiivinen.
Oireiden ilmeneminen ja eteneminen vaihtelevat eri PRA-muodoissa. Hyvin nuorilla koirilla esiintyvä PRA:n muoto liittyy näköhermosolujen vääränlaiseen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa näköhermosolut kehittyvät normaalisti, mutta alkavat rappeutua. Useimmissa PRA:n tyypeissä koira muuttuu ensin hämärässä epävarmaksi ja pelokkaaksi, joka johtuu hämäränäössä tärkeiden tappisolujen surkastumisesta.
Sairauteen ei ole hoitoa, mutta tutussa ympäristössä sairastava koira voi pärjätä hyvin. Suomessa lähes kaikki jalostuskoirat on testattu PRA:n varalta ja sairaiden yksilöiden syntymistä on helppo välttää.

You may also like