Perinnölliset sairaudet: Spondyloosi

SPONDYLOOSI  eli spondylosis deformans
Spondyloosi on selän rappeumasairaus jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä  ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein ikääntymisen myötä, mutta rappeumaa voidaan todeta jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu boksereilla tehdyillä tutkimuksilla perinnölliseksi sairaudeksi, joten sitä voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla. Vuodesta 2017 alkaen australiankarjakoirien PEVISA-ohjelma vaatii myös selkäkuvaustuloksen ennen koiran 2. pentuetta.
Selkärankaan muodostuneet luupiikit ja silloittumat voivat aiheuttaa vaihtelevan asteisia oikeita, kuten jäykkyyttä, ontumista, selkäkipuja ja hyppäämishaluttomuutta. Kehittymässä olevat luupiikit voivat murtua ja hangata toisiaan vasten, joka aiheuttaa tulehduskipua alueella. Toisinaan paikalliset oireet helpottavat, kun muodostuvat sillat jäykistävät selän liittäessään selkänikamat yhteen. Spondyloosia sairastava koira voi olla myös täysin oireeton, joten selkien kuvauttaminen on australiankarjakoirien pienessä populaatiossa jalostusvalinnoiden kannalta erittäin tärkeää. Australiankarjakoiran kivunsietokyky on erittäin korkea, jonka vuoksi lievästi oireilevaa koiraa saatetaan käyttää terveenä jalostukseen.
Selkäkuvauksia on suoritettu ja tuloksia kerätty vasta vähän aikaa, joten sairauden periytymismekanismit australiankarjakoirilla eivät vielä ole tiedossa. Nuorilla koirilla esiintyviä muutoksia pidetään kuitenkin herkemmin periytyvinä, kuin vanhojen koirien spondyloosimuutoksia.

You may also like