Vuosikokous 2018


Tapahtuman tiedot

  • Date:

Kutsu jäsenistölle:

Suomen Australiankarjakoirat ry:n vuosikokous 11.2.2018

Klo 12.30 alkaen

Pohjois-Hämeen Kennelpiirin tiloissa osoitteessa Tampereentie 484, 33880 Lempäälä.
Rakennuksen katolla lukee isolla EUROPÖRSSI.
Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.00.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Todetaan
a) kokouksen osanottajat
b) äänioikeutetut osanottajat
6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus
9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
10.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle
11.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
12. Jäsenistön ehdotukset hallitukselle jalostustoimikunnan kokoonpanoksi (puheenjohtaja ja lisäksi 2-4 jäsentä)
13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
a) Suoritetaan palkitseminen kisamenestyksen johdosta
b) Palkitaan vuoden karjis kisoissa menestyneet koirat
14. Päätetään kokous.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA

You may also like