Vuosikokous 26.3.2023

Suomen Australiankarjakoirat ry:n vuosikokous 26.3.2023 Klo 13.00 alkaen.

Vuosikokous paikka: Orivesi. Joonas-koulu, Asematie 6, 35100 Orivesi as.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Todetaan a) kokouksen osanottajat b) äänioikeutetut osanottajat.

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.

10.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle.

11.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä.

12. Jäsenistön ehdotukset hallitukselle jalostustoimikunnan kokoonpanoksi (puheenjohtaja ja lisäksi 2-4 jäsentä).

13. Palkitaan vuoden karjikset.

14. Muut käsiteltävät asiat.

15. Päätetään kokous.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA

Valtakirjan voi tulostaa täältä

You may also like