4.3.2024 Etäkeskustelu

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA ETÄKESKUSTELUTILAISUUTEEN!

Sakkry järjestää jäsenilleen MA 4.3.2024 KLO 19, etäkeskustelutilaisuuden Suomen Palveluskoiraliiton edustajan Susanna Korri kanssa. Keskustellaan yhdessä SPKL:n lajiliitoksi muuttumisesta ja sen vaikutuksesta Sakkryyn.

”Palveluskoiraliitto on päättänyt hakea lajiliitoksi, eikä enää ole tulevaisuudessa rotuyhdistysten rotujärjestö. Palveluskoiraliitto käsittelee lajiliittohakemuksen sekä rotuyhdistysten rotujärjestöhakemukset viimeistään kevätkokouksessaan 2025, esitykset toimitetaan Kennelliittoon kesäkuuhun 2025 mennessä ja ne tulevat käsiteltäväksi Kennelliiton syysvaltuustoon 21.11.2025.

Suomen Australiankarjakoirat ry:n tulee tehdä strategisia muutoksia, jotta yhdistyksen tulevaisuus on turvattu australiankarjakoirien jalostuksen, kaikinpuolisen kehittämisen sekä rodun harrastuksenedistäjänä. Hallitus on osallistunut Suomen Palveluskoiraliiton ja rotuyhdistysten välisiin palavereihin, joissa on mietitty erilaisia vaihtoehtoja rotuyhdistyksille:

Vaihtoehto A)

Haetaan omaksi rotujärjestöksi (Rotujärjestöoikeudet voidaan myöntää yhdistykselle, vaikka sen jäsen- ja koiramäärät eivät täytä yllä mainittuja vaatimuksia, mikäli yhdistyksen toiminta on ollut erityisen laadukasta tai rotujärjestö aseman myöntäminen yhdistykselle on muista syistä perusteltua).

Vaihtoehto B)

Pyritään johonkin olemassa olevaan rotujärjestöön.

Vaihtoehto C)

Tehdään oma (useita rotuja) oleva rotujärjestö niistä yhdistyksistä, jotka ovat samassa tilanteessa kuin Sakkry.

Vaihtoehto D)

Jokin muu, mikä?”

Jäsenistölle lähetetään sähköpostilla ilmoittautumis- ja osallistumisohjeet.
Sähköposti laitettu 19.2.2024.

Mukavaa kevättä toivoo

Hallituksen väki

You may also like