Suomen Australiankarjakoirat ry:n vuosikokous 13.2.2022 Klo 15.00 alkaen

Vuosikokous järjestetään vallitsevan koronatilanteen takia etänä Microsoft Teamsin välityksellä. Kaikkien kokoukseen osallistuvien pitää ilmoittautua osallistujaksi 7.2.2022 mennessä Niina Kälvinmäelle sähköpostitse cattleparks@elisanet.fi

Vain ilmoittautuneille jäsenille lähetetään Teams linkki vuosikokoukseen sähköpostitse.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Todetaan a) kokouksen osanottajat b) äänioikeutetut osanottajat

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

10.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen erovuoroisten tilalle

11.Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä

12. Jäsenistön ehdotukset hallitukselle jalostustoimikunnan kokoonpanoksi (puheenjohtaja ja lisäksi 2-4 jäsentä)

13. Pevisa 2022 – 2027

14. JTO 2022 – 2027

15. Palkitaan vuoden karjikset

16. Ehdotukset Vuoden karjis pisteytyksiin; näyttely, kasvattaja, peko, paimennus.

17. Muut käsiteltävät asiat.

18. Päätetään kokous.

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!

(Muokattu 26.1.2022, lisätty kohdat 16 & 17)

You may also like