Author Archives: Minkeli Welling

Perinnölliset sairaudet: Spondyloosi

SPONDYLOOSI  eli spondylosis deformans Spondyloosi on selän rappeumasairaus jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä  ja/tai -siltoja. Spondyloosia kehittyy usein ikääntymisen myötä, mutta rappeumaa voidaan todeta jo nuorilla koirilla. Spondyloosi on todettu boksereilla tehdyillä tutkimuksilla perinnölliseksi sairaudeksi, joten sitä voidaan vastustaa jalostusvalinnoilla. Vuodesta 2017 alkaen australiankarjakoirien PEVISA-ohjelma vaatii myös selkäkuvaustuloksen ennen koiran 2. pentuetta. Selkärankaan muodostuneet luupiikit

Read More

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Rotumestarit 2014

AGILITYn rotumestari Wallaroo Miss Moneypenny, ”Seela” om. & ohj. Aino Kinnunen TOKOn rotumestari Worrigal Copperkalgorlie, ”Terra” om. & ohj. Heli Kelhälä    

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Rotumestarit 2013

TOKON rotumestari Worrigal Copperkalgorlie ”Terra” Om. & ohj. Heli Kelhälä   AGILITYn rotumestari Wallaroo Miss Moneypenny ”Seela” om. & ohj. Aino Kinnunen    

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Perinnölliset sairaudet: NCL

NCL -sairaudet (neuronal ceroid lipofuscinosis) ovat kuolemaan johtavia geenimutaation aiheuttamia sairauksia, jossa hermosoluihin alkaa kertyä tiettyä kuona-ainetta. NCL-ryhmään kuuluvat sairaudet ovat kuolemaan johtavia ja periytyvät yleensä resessiivisesti. Niissä mutaatiosta johtuva geenivirhe aiheuttaa sen, että hermosoluihin alkaa kertyä tiettyä kuona-ainetta. Solut rappeutuvat ja lopulta vaurioitunut solu tuhoutuu. Hermosoluissa vauriot ovat kohtalokkaita. Sairauden oireita ovat muutokset koiran käyttäytymisessä,

Read More

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Perinnölliset sairaudet: Kuurous

Kuurous Australiankarjakoirilla esiintyy synnynnäistä kuuroutta, jonka vuoksi pennut testataan ennen niiden luovuttamista uudelle omistajalle (BAER-testaus). Kuurouden geneettinen tausta on epäselvä eikä sen kaikkia periytymismekanismeja tiedetä. Tiedetään, että on olemassa autosomaalista resessiivistä, – dominoivaa ja X-kromosomivälitteisesti periytyvää kuuroutta. Koirilla esiintyy myös värigeenejä, jotka aiheuttavat ns. toissijaista eli sekundääristä kuuroutta. Merkittävämpiä näistä geeneistä ovat valkoläiskäisyyttä ja valkoisuutta

Read More

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Perinnölliset sairaudet: Primääri linssiluksaatio

Primääri linssiluksaatio eli PLL PLL on perinnöllinen silmäsairaus jossa linssi siirtyy normaalilta paikaltaan etukammion sarveiskalvon taakse tai takakammion lasiaiseen. Linssiluksaatio aiheuttaa voimakasta kipua, värikalvon tulehdusta ja usein myös silmän paineen nousua (glaukooma). Linssiluksaatiota voidaan hoitaa leikkaamalla. Linssiluksaatio periytyy australiankarjakoirilla autosomaalisesti resessiivisesti ja siihen on olemassa geenitesti. Sairaus ei ole rodussa yleinen, mutta koirat suositellaan testattavan

Read More

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Perinnölliset sairaudet: PRA silmäsairaudet

PRA = Progressive Retinal Atrophy PRA-silmäsairaudet ovat silmän verkkokalvoa rappeuttavia sairauksia jotka tuhoavat valoa aistivia soluja. PRA-sairauksia on monta eri tyyppiä ja niitä on todettu useilla eri roduilla. Yleisin periytymismekanismi sairauksilla on autosomaalinen resessiivinen. Oireiden ilmeneminen ja eteneminen vaihtelevat eri PRA-muodoissa. Hyvin nuorilla koirilla esiintyvä PRA:n muoto liittyy näköhermosolujen vääränlaiseen kehitykseen. Myöhemmällä iällä alkavassa PRA:ssa

Read More

Jaa sivu seuraavissa medioissa:

Perinnölliset sairaudet: Epilepsia

Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka aiheuttaa toistuvia kohtauksia. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla erilaisia häiriöitä motoriikassa, hermoston toiminnassa, tajunnassa ja käytöksessä. Kohtauksen aikana koira voi olla tajuton tai tajuissaan. Mikäli koira kouristelee, puhutaan yleistyneestä kohtauksesta. Kohtaus voi olla myös paikallinen, jolloin esimerkiksi yksi raaja kouristelee. Paikallisalkuinen kohtaus voi laajeta yleiseksi kohtaukseksi.

Read More

Jaa sivu seuraavissa medioissa: